Dat fiind faptul ca dezvoltarea invatamantului in cadrul Scolii Profesionale este prioritatea Ministerului Educatiei Nationale, Casa Corpului Didactic Brasov a acreditat prin OMEN ...

       In perioada 28.04.2014 – 02.07.2014, în cadrul Casei Corpului Didactic Braşov, se va derula programul de formare “Managementul Carierei Didactice“  acreditat prin Ordinul ...

 1. CRITERII CURRICULARE        Denumirea programului: Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare-modul lung, 89 ore, acreditat M.E.N.-D.F.C.P.I.P., prin ...

Detalii şi informaţii referitoare la înscrieri: Tel./Fax. 0268 /47 21 69 E-mail: ccdbrasov@gmail.com  Înscrierile se fac la sediul CCD Braşov din strada Iuliu Maniu nr. 52,  ...

Casa Corpului Didactic Brasov organizeaza cursul de specializare acreditat ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari -  Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in ...

Incepand cu data de 19 aprilie 2013 Casa Corpului Didactic Brasov organizeaza cursul de "EXPERT ACHIZITII PUBLICE", curs acreditat CNFPA cu durata de 30 ore. Cursul se va ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca – curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia cod COR ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Mentor, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de mentor, cod COR 235902, autorizat prin Decizia nr. ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov Justificare:  Acest program de formare este necesar din ...

1.  CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: profesori debutanţi din gimnaziu si liceu. Justificare:  În contextul reformei învăţământului romanesc si al noului curriculum ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Justificare:  Importanţa evaluării didactice în procesul de învăţământ este ...

1. CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: cadrele didactice care activează în segmentul învăţământului preprimar şi primar: învăţători, educatoare, institutori, profesori ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice cu statut de metodiŞti la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov. Justificare:  Acest program de formare ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Învăţători/ Institutori care predau în limba maghiară din judeţul Braşov.                Justificare:            Formarea ...