1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Formator, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de formator, cod COR 241205, autorizat prin Decizia nr. ...

Incepe cursul "Gestionarea resurselor umane. REVISAL-EDUSAL". Cursul se va desfasura in perioada 04 noiembrie - 16 decembrie 2016, in fiecare vineri incepand cu ora 14,00 la CCD ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Contabilitatea publică a unitatilor de învăţământ preuniversitar Public ţintă vizat: ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din sistemul preuniversitar Justificare : In conformitate cu Planul sectorial ...

Public ţintă vizat : cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov Justificare (necesitate, utilitate) : ...