1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca – curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia cod COR ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Mentor, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de mentor, cod COR 235902, autorizat prin Decizia nr. ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Formator, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de formator, cod COR 241205, autorizat prin Decizia nr. ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Expert achiziţii publice, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A  pentru ocupaţia de expert achiziţii publice, cod COR 241940, ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Contabilitatea publică a unitatilor de învăţământ preuniversitar Public ţintă vizat: ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din sistemul preuniversitar Justificare : In conformitate cu Planul sectorial ...

Public ţintă vizat : cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov Justificare (necesitate, utilitate) : ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov Justificare:  Acest program de formare este necesar din ...