1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : program modular realizat prin stagii nondisciplinare, modul mediu, acreditat MEN-DFCPIP, prin ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 89 ore, acreditat ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: program modular realizat prin stagii nondisciplinare, modul scurt, categoria 3 acreditat MEN-DFCPIP, ...

1. CRITERII CURRICULARE Tipul programului : program modular, modul lung, 89 ore - acreditat MEN-DFCPIP, OMECTS 3876/02.05.2012 – 25 credite profesionale ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare-modul lung, 66 ore, acreditat ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare-modul lung 66 ore, acreditat ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca – curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia cod COR ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Mentor, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de mentor, cod COR 235902, autorizat prin Decizia nr. ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Formator, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A. pentru ocupaţia de formator, cod COR 241205, autorizat prin Decizia nr. ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: Expert achiziţii publice, curs de perfecţionare autorizat C.N.F.P.A  pentru ocupaţia de expert achiziţii publice, cod COR 241940, ...

1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului : Contabilitatea publică a unitatilor de învăţământ preuniversitar Public ţintă vizat: ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din sistemul preuniversitar Justificare : In conformitate cu Planul sectorial ...

Public ţintă vizat : cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov Justificare (necesitate, utilitate) : ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov Justificare:  Acest program de formare este necesar din ...

1.  CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: profesori debutanţi din gimnaziu si liceu. Justificare:  În contextul reformei învăţământului romanesc si al noului curriculum ...

1.CRITERII CURRICULARE Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Justificare:  Importanţa evaluării didactice în procesul de învăţământ este ...