Joi, 16 Martie 2017 12:58

  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar-evaluatori in cadrul concursurilor si examenelor nationale

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 120 ore, acreditat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5990/16.12.2015 – 30 credite profesionale transferabile.

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice care participa la evaluarea pentru examenul de definitivare în învatamânt si concursul national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante / rezervate în unitatile de învatamânt preuniversitar.

  Justificare:

           În domeniul evaluarii oferta de formare a cadrelor didactice în perioada 2009 - prezent este slab reprezentata. Astfel, doar un numar de 22 programe (2,4%) au ca domeniu tematic evaluarea. Programul national de dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice ( DeceE), furnizor Centrul National de Evaluare si Examinare a vizat dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice necesare activitatilor de evaluare în cadrul testelor nationale si bacalaureat.

  Politica educationala, ca politica sociala, cuprinde un spectru larg de problematici:

  • situeaza în centrul sau procesul educational cu accent pe problemele sale pedagogice si de finalitate sociala;
  • are doua componente individualizate: analiza procesului de învatare-evaluare (proces educational) si analiza activitatilor de cercetare stiintifica; factorii sociali care afecteaza procesul educational.

  Analiza procesului de învatamânt din prisma relatiei predare-învatare-evaluare cu focalizare pe schimbarile înregistrate la nivelul institutiei de învatamânt, atrage dupa sine modificarea perspectivei relatiei formator-beneficiar al serviciilor educationale determinând orientarea catre abordarea diferentiata a directiilor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice în domeniul evaluarii.

  Concentrarea institutiei pe cunoasterea si satisfacerea nevoilor beneficiarilor sai nu înseamna ca institutia îsi va neglija misiunea si competentele sale distincte pentru a oferi doar programe educationale care sunt la moda la un moment dat ci, mai degraba, institutiile vor cauta consumatori de educatie care sa fie interesati de oferta actuala si apoi vor adapta aceasta oferta pentru a o face cât mai atractiva.

  Durata: 120 ore

  Curriculumul programului:

  PLANUL CADRU DE FORMARE TEME

  CONTINUTURI

  Modul I

  Evaluarea-fundamente si instrumente de lucru

  1.1. Evaluarea în învatamântul preuniversitar – fundamente, noi abordari, delimitari conceptuale

  - Noi abordari în problematica evaluarii

  - Delimitari conceptuale

  - Procesul evaluarii: structura, functii, strategii/tipuri

  1.2. Elaborare de instrumente/ probe de evaluare

   

  Modul II

   

  Evaluatorul: personalitate si competenta

  1. Subiectivitate versus subiectivism în evaluarea didactica

  2. Asumarea/ întelegerea rolului de evaluator (abordare specifica în raport cu evaluatul – evaluare adulti vs. evaluare elevi)

  3. Factori perturbatori în aprecierea si notarea lucrarilor scrise

  4. Caracterul reflexiv si autoreflexiv al activitatii evaluatorului în domeniul pedagogic

  Modul III

  Specificul evaluarii

   

  1. Specificul evaluarii în situatii educationale diverse: examene, concursuri

  2. Specificul evaluarii pedagogice în contextul unor probe scrise versus orale

  Evaluare finala: 3 ore

  Scop general:

  Abordarea integrativ- inovativa a noilor paradigme educationale în vederea dezvoltarii competentelor necesare cadrelor didactice în realizarea unor activitati evaluative.

  Competente vizate:

  • sa opereze cu sistemul conceptual specific teoriei si practicii evaluative;
  • sa demonstreze rigurozitate în aplicarea sistemului conceptual asimilat în practica docimologica;
  • sa promoveze continuturile si principiile specific docimologiei;
  • sa elaboreze instrumente / probe de evaluare care sa îndeplineasca criteriile de validitate, fidelitate si specificitate domeniului pentru care sunt destinate;
  • sa identifice diferentele dintre subiectivitate versus subiectivismul în evaluare;
  • sa demonstreze o buna întelegere aplicare a normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea examenelor / concursurilor din sistemul de învatamânt preuniversitar;
  • sa abordeze într-o viziune integrativa procesul evaluarii cu celelalte component ale procesului de învatare, respectiv predare – învatare;
  • sa utilizeze adecvat competentele de comunicare în desfasurarea probelor de evaluare scrisa / orala.

  Strategii si activitati propuse:

  • Activitate în plen
  • Expunere
  • Dezbatere
  • Bulgare de zapada
  • Exercitiul
  • Brainstorming
  • Conversatia
  • Proiectii PPT
  • Joc de rol

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • crearea unor proiectii de secvente didactice cu aplicarea temelor propuse în cadrul cursului;
  • realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustina învatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • selectarea lucrarilor realizate prin activitatea în echipa a cursantilor si redactarea lor pe suport electronic.

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017-2018

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua M.E.N.

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Formatori implicati:

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.      

  Adam Gabriela, Bordea Constanta, Chivarean Delia, Cretoi Eugenia, Dragu Mihaela, Florescu Daniela Mihaela, Necsoi Dana, Necula Gabriela, Norel Mariana, Usaci Doina, Varzaru Mariana Camelia, Zugravu Mihaela

   

  Modul I-

  Evaluarea - fundamente si instrumente de lucru

   

  studii superioare

  2.      

  Banita Elena, Necsoi Dana, Norel Mariana, Moldovan Cristina Elisabeta, Popa Elena, Sabau Viviana, Stoian Daniela Eugenia, Sandor  Ciprian Gabriel, Szabo  Maria Magdolna, Serbanut Liliana, Usaci Doina, Vetisan Dan

  Modul II –

  Evaluatorul: personalitate si competenta

   

  studii superioare

  3.      

  Alexandrescu Dana Ioana, Buzulescu Dana, Freund Brenciu Gabriela Nicoleta, Mitrea Carmen Silvia, Sansebes Eugen, Szasz Diana Vasilica, Tucanu Daniela Cornelia, Usaci Doina, Zubascu Andreica Florica

   

  Modul III –

  Specificul evaluarii

   

  studii superioare

   

  Coordonator curs: Usaci Doina - profesor universitar, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea „Transilvania” din Brasov

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 20 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5/6 ore fapt ce contribuie la repartizarea eficienta a continuturilor tematice. În a 21 a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 40.280 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,36 lei

   

   

   

   

   

   

   

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:48
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.