Joi, 16 Martie 2017 13:03

  Managementul predarii geografiei

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 89 ore, acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 3736/24.04.2015, 22 credite profesionale transferabile. 

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice care predau Geografia în învatamântul preuniversitar.

  Justificare:

           Prin continutul sau, programul de formare continua „Managementul predarii geografiei aplicate” raspunde necesitatilor cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, pentru perfectionarea continua si pregatirea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice, se încadreaza în cerintele învatamântului românesc modern .

  Cursul realizeaza corelarea între o abordare preponderent teoretica si una practica în procesul de instruire prin asumarea competentelor (generale si specifice) raportata la competentele cheie ale fiecarei discipline.

  Respectându-se principiul colaborarii, programul de formare este dezvoltat prin parteneriatul inter-institutional dezvoltat între Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov si Casa Corpului Didactic Brasov .

  Prin desfasurarea cursului, se va urmari, formarea si dezvoltarea unor competente si abilitati cadrelor didactice în vederea cresterii calitatii si eficientei activitatii didactice, iar pe de alta parte, implicarea activa a elevilor în procesul de învatare, formarea la elevi a unor abilitati de a comunica si colabora în echipa, sunt competente deosebit de necesare în societatea actuala.

  Durata: 89 de ore

  Curriculum - ul programului:

  PLANUL CADRU DE FORMARE TEME

  CONTINUTURI

  Elemente de geografie fizica

  Universul si sistemul solar

  Masurarea si reprezentarea suprafetei terestre

  Învelisurile Terrei

  Metode utilizate în studierea calitatii mediului geografic

  Procese de modelare a scoartei terestre

  Poluarea aerului

  Fenomene meteorologice cu efecte negative asupra mediului

  Poluarea apelor

  Degradarea solurilor

  Modificari asupra vegetatiei, faunei (cauze naturale/antropice)

  Elemente de geografie umana

  Geografia politica

  Geografia populatiei

  Geografia asezarilor omenesti

  Geografia economica mondiala

  Optimizarea procesului de predare-învatare în predarea geografiei

  Managementul lectiei de geografie

  Instruire diferentiata în predarea Geografiei

  Strategii  moderne de predare- învatare-evaluare în predarea geografiei,

  Metode si tehnici de dezvoltare a competentelor de comunicare

  Evaluarea

   

   

   

  Scop general:

  Identificarea dimensiunii civice în predarea geografie precum si  a elementelor care se refera la organizarea sociala locala, nationala, europeana si internationala care sa se încadreze în cerintele Uniunii Europene în domeniul EFP .

  Competente vizate:

  • Competente metodologice
  • Competente de comunicare si relationare
  • Competente psiho- sociale
  • Competente de management al carierei
  • Competente de evaluare a participantilor
  • Competente tehnice si tehnologice

   

  Strategii si activitati propuse:

  • Activitate în plen
  • Expunere
  • Dezbatere
  • Bulgare de zapada
  • Exercitiul
  • Brainstorming
  • Conversatia
  • Proiectii PPT
  • Joc de rol

  Rezultate:

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • crearea unor proiectii de secvente didactice cu aplicarea temelor propuse în cadrul cursului;
  • realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustina învatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • selectarea lucrarilor realizate prin activitatea în echipa a cursantilor si redactarea lor pe suport electronic.

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017 - 2018

                                       

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua  M.E.N.

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Formatori implicati:

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.

  SANDOR CIPRIAN

  Modul ”Elemente de geografie fizica”

  studii superioare

  2.

  MERET RODICA

  Modul ”Metode utilizate în studierea calitatii mediului geographic”

  studii superioare

  3.

  MOLDOVAN CRISTINA

  Modul ”Elemente de geografie umana”

  studii superioare

  4.

  SABAU VIVIANA

  Modul ”Optimizarea procesului de predare-învatare în predarea geografiei”

  studii superioare

  5.

  STOIAN DANIELA

  studii superioare

  Coordonator curs: SANDOR CIPRIAN - profesor

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 50 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 16 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, 11 sesiuni de formare au  alocate 5 ore, 5 sesiuni de formare cu 6 ore, fapt ce contribuie la repartizarea eficienta a continuturilor tematice. În a 16 a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 4 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 2 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 11.761 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,73 lei.

   

  Deoarece, in mare parte, formatorii sunt profesorii metodisti ai CCD Brasov, participantii la acest curs care provin din unitatile de inavatamant de stat din judetul Brasov,  vor achita partial taxa de curs in anul scolar 2017 - 2018.

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:52
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.