Joi, 16 Martie 2017 13:04

  Marketing educational in invatamantul prescolar si primar

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea programului:

  Program modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 60 ore, acreditat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5990/16.12.2015, 15 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice din învatamântul prescolar si primar.

  Justificare:

           Marketingul educational este una din optiunile pe care sistemul educational le poate folosi pentru dezvoltarea si implementarea unor strategii capabile sa coaguleze toate aceste interese. Datorita capacitatii de integrare a diferitelor perspective, datorita metodelor de cercetare de care dispune si datorita conceptelor adaptate pietei educationale, marketingul educational ofera o perspectiva globala asupra problemelor sistemului de învatamânt si pune la dispozitia factorilor de decizie instrumente ce pot sustine atingerea obiectivelor propuse.

           Aceasta perspectiva a generat crearea programului de formare „Marketing educational în învatamântul prescolar si primar” destinat directorilor de gradinite, profesorilor de învatamânt primar/directorilor de scoli, cadrelor didactice din gradinite si scoli responsabile cu promovarea organizatiei si a strategiei de marketing, cadrelor didactice interesate de perfectionarea în acest domeniu.

  Propus de Casa Corpului Didactic Brasov, în calitate de furnizor, programul de formare continua „Marketing educational în învatamântul prescolar si primar” reprezinta o modalitate de corelare a strategiilor nationale de dezvoltare ale învatamântului cu necesitatea profesionalizarii carierei didactice în gradinite si scoli astfel încât acest demers educational sa fie în concordanta cu politicile educationale ale UE reflectate în Programul Educatie si Formare 2020 elaborat de Consiliul Europei si Comisia Europeana.

  Durata: 60 ore

  Curriculumul programului:

  Planificarea pe stagii/module tematice

   

  Denumirea modul

  Nr.ore/stagiu

  Teorie

  Practica

  Evaluare

  I. Comunicare si multimedia în marketing

  6 h

  12 h

  1 h

  I.1. Comunicarea eficienta în marketing

  3 h

  6 h

  -

  I.2. Multimedia în marketing

  I.3. Blogul educational

  3 h

  6 h

  1 h

  II. Strategii de dezvoltare/promovare a institutiei de învatamânt

  6 h

  12 h

  1 h

  II.1. Promovarea- tehnici / strategii de promovare

  3 h

  6 h

  1 h

  II.2. Reclama-componenta publicitara (constructia de reclame, cliseele în reclame)

  3 h

  6 h

  -

  III. Eficienta activitatilor de marketing în gradinita si în scoala

  6 h

  12 h

  1 h

  III.1. Comportamentul beneficiarului în alegerea unei gradinite/scoli

  3 h

  6 h

  1 h

  III.2.Satisfactia beneficiarilor

  3 h

  6 h

   

  Evaluare finala

  -

  -

  3 h

  Numar total ore program

  18 h

  36 h

  6 h

   

  Scop general:

  Formarea/perfectionarea cadrelor didactice în vederea cresterii/îmbunatatirii abilitatilor de promovare a unei institutii de învatamânt.

   

  Competente vizate:

  • Dezvoltarea calitatii în promovarea institutiei de învatamânt prescolar si scolar
  • Cresterea competitivitatii fata de celelalte institutii
  • Dezvoltarea capacitatii de recunoastere si utilizare a unor strategii eficiente de promovare a institutiilor de învatamânt
  • Comunicarea eficienta în marketing
  • Proiectarea planului si a strategiei de marketing pentru promovarea organizatiei de învatamânt
  • Adaptarea strategiei de marketing la cerintele învatamântului modern
  • Analizarea si interpretarea critica a strategiilor de promovare a unei institutii de învatamânt
  • Realizarea mixului de marketing pentru atingerea obiectivelor organizatiei educationale.

   

  Strategii si activitati propuse:

  • Cubul
  • Roundrobin
  • Dezbaterea
  • Ciorchinele
  • Mozaic
  • Prelegerea
  • Blogul
  • Demonstratia
  • Vizionare

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • crearea unor proiectii de secvente didactice cu aplicarea temelor propuse în cadrul cursului;
  • realizarea unor prezentari Power-Point sau a unor mini filme didactice care sa sustina învatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • selectarea lucrarilor realizate prin activitatea în echipa a cursantilor si redactarea lor pe suport electronic.

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017 - 2018

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua M.E.N.

  1. RESURSE UMANE

  Formatori implicati:

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.

  Alexandru Daniela

  Cretoi Eugenia

   

  Modul “Comunicare si multimedia în marketing”

  studii superioare

  2.

  Florescu Daniela Mihaela

  Necula Gabriela

  Modul “Strategii de dezvoltare/ promovare a institutiei de învatamânt ”

  studii superioare

  3.

  Florescu Daniela Mihaela

  Necula Gabriela

  Modul “ Eficienta activitatilor de marketing în gradinita si în scoala ”

  studii superioare

  Coordonator curs: Florescu Daniela – profesor

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 11 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5/6 ore, fapt ce contribuie la repartizarea eficienta a continuturilor tematice. În a 12 a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 22.640 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,77 lei

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:36
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.