Marți, 11 Iulie 2017 13:32

  Management strategic, operational si marketing educational

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

   

  Tipul programului:

  Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 89 ore, acreditat prin O.M.E.N. nr. 3.137/25.01.2017, 22 de credite profesionale transferabile.   

   

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice din învatamântul preuniversitar-învatamânt tehnic si profesional, învatamânt liceal si vocational

   

  Justificare:

  Învatamântul, ca domeniu prioritar al vietii sociale necesita o crestere eficienta a finalizarii educatiei, asigurarea calitatii resurselor umane si dirijarea efectiva a activitatilor. În acest context functionarea manageriala este bazata pe adaptarea la schimbarile mediului extern si pe mobilitate ca semn dinamic al schimbarii si modernizarii.

  Având la baza principiile specifice învatamântului (Principiul asigurarii si garantarii dreptului la învatatura; Principiul organizarii învatamântului de stat, a învatamântului particular si confesional; Principiul desfasurarii învatamântului de toate gradeleîn limba româna, dar si în limba minoritatilor nationale si într-o limba de circulatie internationala; Principiul învatamântului general si obligatoriu, Principiul învatamântului de stat gratuit.), managementul educational asigura învatamântului randament si performanta.

  Managementul educational este o conceptie integrativ explicita, o atitudine, o metodologie de actiune orientata spre obtinerea succesului în educatie, cuprinzând un ansamblu de principii si functii, de norme si metode de conducere prin intermediul carora se asigura realizarea obiectivelor sistemului educativ.

  Ca organizatie sociala, scoala este un tip de sistem social specific, format dintr-un complex de elemente aflate în interactiune reciproca. Ca orice sistem, si scoala se constituie într-o unitate definita, distincta de mediul sau de existenta, format din tot ceea ce este în afara sa deschisa la schimburi reciproce, permanente cu mediul. Provenind din mediul exterior scolii, elevii sunt transformati din copii, în tineri si adulti formati ca personalitati profesionalizate si competente, în masura sa realizeze activitati specifice multiple. Astfel formati si returnati mediului din care provin, ei dispun de tot ce este necesar pentru a fi capabili sa intre în alte organizatii si sisteme sociale – economice, politice ocupationale etc. si sa contribuie la dezvoltarea societatii si a civilizatiei umane. Un asemenea rezultat este produsul unor complexe seturi de activitati interdependente care se realizeaza în scoala si în care sunt antrenati, pe lânga elevi, categorii multiple de educatori, administratori, manageri.

  Cursul este structurat pe patru module de formare ce au în vedere abilitarea curriculara a cadrelor didactice în domeniile proiectarii didactice, a strategiilor de interactiune didactica, de management si marketing al clasei de elevi.

  În conditiile în care în scoala, activitatea de baza consta în generarea de cunoastere, învatare si reproducere de cunoastere, transmitere de informatie, formarea de capacitati si competente profesionale, de abilitati necesare integrarii în viata sociala, programul de formare continua „Management si marketing educational” propus de Casa Corpului Didactic Brasov, în calitate de furnizor, reprezinta o modalitate de corelare a strategiilor nationale de dezvoltare ale învatamântului cu necesitatea profesionalizarii carierei didactice.Acest demers educational urmareste sa fie în concordanta cu politicile educationale ale UE reflectate în Programul Educatie si Formare 2020 elaborat de Consiliul Europei si Comisia Europeana.

   

  Durata: 89 ore de formare

   

  Curriculum - ul programului:

   

  Planificarea pe stagii/module tematice

  Nr. crt.

  Continuturi/ Teme

  Nr.  ore

  Forma de activitate

  1

  Elemente de management strategic

  21,5 h

  Activitate teoretica

  Activitate practica

  fata în fata

   

  2

  Management educational

  21,5 h

  Activitate teoretica

  Activitate practica

  3

  Comunicare si marketing

  21,5 h

  Activitate teoretica

  Activitate practica

  4

  Managementul resurselor umane

  21,5 h

  Activitate teoretica

  Activitate practica

  EVALUARE FINALA

  3

   

  TOTAL ORE

  89

   

   

  Scop general:

  Formarea/ dezvoltarea competentelor si deprinderilor practice ale cursantilor printr-o abordare interdisciplinara centrata pe informare, pe comunicare si pe participare. Managementul este conceput si practicat ca organizare a schimbarii, a eficientei, a calitatii si a excelentei. Prin strategii educationale specifice, managementul si marketingul educational transforma comportamentele actorilor implicati la nivel macrostructural (sistem de învatamânt), intermediar (unitate scolara) si microstructural (clasa de elevi).

   

  Obiective specifice:

  Dupa parcurgerea stagiului participantii vor fi capabili :

  • sa aplice planificarea strategica în organizatiile publice
  • sa promoveze schimbarea institutionala spre o cultura manageriala axata pe rezultate
  • sa analizeze procesul de elaborare a politicilor publice in domeniul educatiei
  • sa stabileasca asemanari si deosebiri între administrare – management – leadership
  • sa determine propriul stil de conducere
  • sa stabileasca pasii elaborarii deciziilor manageriale
  • sa construiasca, în echipa, o grila de analiza a modalitatilor de promovare întâlnite
  • sa contureze modelul comunicational al procesului de învatamânt
  • s? identifice necesarul de resurse prin corelare cu planul de dezvoltare institutional?
  • s? stabileasc? modalitati de evaluare interna a personalului

   

  Activitati:

  • Expuneri
  • Dezbateri
  • Prezentari video
  • Activitati experimentale de formare a deprinderilor de munca practice
  • Elaborare de portofolii individuale si de grup pentru dezvoltarea capacitatilor de investigare stiintifica
  • Evaluare stagii

   

  Rezultate:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Proiecte de lectii;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: trimestrul II din 2017

   

  Sistemul de evaluare:      

  • Fisa de evaluare a stagiilor
  • Portofoliul final individual

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

   

  Institutii colaboratoare/parteneri:

  • S.J. Brasov
  • Universitatea „Transilvania” din Brasov
  • Colegiul „Maria Baiulescu” Brasov

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Formatori implicati:

  Nr. crt

  Formatori implicati

  Functia

  Nivel de pregatire

  1.      

  Doina Usaci

  profesor universitar, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea „Transilvania” din Brasov

  studii superioare

  2.      

  Ariana Oana Bucur

  inspector scolar general ISJ Brasov

  studii superioare

  3.      

  Dana Ioana Alexandrescu

  director Colegiul de Stiinte „ Grigore Antipa” Brasov

   

  studii superioare

  4.      

  Lavinia Butnaru

  director Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Brasov

  studii superioare

  5.      

  Marilena Constantin

  profesor Colegiul Tehnic „Dr. Al. Barbat” Victoria, Brasov

   

  studii superioare

  6.      

  Elena Micu

  director Colegiul National „Radu Negru” Fagaras

  studii superioare

  7.      

  Mihaela Popa

  director Casa Corpului Didactic Brasov

  studii superioare

  8.      

  Nicolae Postolache

  profesor Colegiul National „Radu Negru” Fagaras

  studii superioare

  9.      

  Monica Schiller

  profesor Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil” Brasov

   

  studii superioare

   

  Coordonator curs: Usaci Doina - profesor universitar, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea „Transilvania” din Brasov

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 200 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 11 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5/6 ore fapt ce contribuie la repartizarea eficienta a continuturilor tematice. În a 12 a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 8 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 62.332 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:47
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.