Oferta de programe an scolar 2018 - 2019

  Inscrierile pentru programele de formare aferente anului scolar 2018 -2019 se fac fac in perioada 17 septembrie 2018 - 15 octombrie 2018 - la sediul CCD Brasov din strada Iuliu Maniu nr.52 - pe baza formularului de inscriere si a urmatoarelor acte:

  1. copie după CI/BI ;
  2. copie certificat de naştere ;
  3. copie certificat de căsătorie;
  4. copie după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat / studii universitare);
  5. adeverinţă de încadrare de la unitatea şcolară ( se completează direct pe formularul de înscriere);
  6. copie după ultimul grad didactic obţinut;
  7. o folie pt protecţia documentelor.

  Programul de inscriere: de luni pana joi in intervalul orar 10,00 - 15,00

  Program cu publicul: de  luni pana joi in intervalul orar 10,00 - 15,00

   Nota: NU se primesc formulare de inscriere daca nu au toate documentele de mai sus atasate.

   Formular inscriere programe de formare CCD Brasov an scolar 2018 2019

  Programele de formare se vor derula doar daca se formeaza grupa de 25 cursanti. 

  1. Programe acreditate de Ministerul Educației Naționale pentru cadre didactice (purtătoare de credite profesionale transferabile)

                             

  Nr.

  crt.

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Număr de credite profesionale transferabile

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

  Curriculum si management pentru invatamantul primar

  60

  15

  Cadre didactice din invatamantul primar

  50

  243

  Educație incluzivă - miercurea incepand cu ora 14,00

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  337

  Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V a

  60

  15

  Personal didactic de predare a disciplinelor informatică și TIC pentru gimnaziu, din învățământul preuniversitar

  50

  243

  Management strategic, operațional si marketing educațional - martea incepand cu ora 15,00

   

  89

  22

  Cadre didactice din învățământul preuniversitar

  50

  337

  Marketing educațional în învățământul preșcolar și primar

  60

  15

  Cadre didactice din învățământul preșcolar și primar

  50

  243

  Prevenirea consumului de droguri la adolescenți

  40

  10

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: educatoare, învăţători, institutori, profesori, profesori din cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

  0

  0

  Proiecte europene pentru parteneriate si mobilități - vinerea incepand cu ora 15,00

  60

  15

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  243

  Utilizare avansată a instrumentelor TIC - vinerea incepand cu ora 14,00

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  337

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

   

   

  1. Programe avizate de Ministerul Educaţiei Naționale

   

  Nr crt.

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat **

  -lei-

  ABC-ul emoțiilor

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  2

  A doua şansă

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  147

  3

  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

  16

  Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov

  0

  0

  4

  Abilitare curriculară educaţie fizică şi sportivă şcolară

  25

  Profesorii de educaţie fizică şi sport din învăţământul preuniversitar

  50

  131

  5

  Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  102

  6

  Achizitii publice  - aplicarea noilor reglementari legislative

  24

  Administratori financiari și administratori de patrimoniu

  0

  0

  7

  Administrator patrimoniu

   

  24

  Administratori patrimoniu

  0

  0

  8

  Competenţe croscurriculare de lectură (BaCuLit - Basic Curriculum for Teachers' In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools)

  36

  Cadre didactice care predau în învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele V - IX)

  0

  0

  9

  Competenţe specifice învăţării pe tot parcursul vieţii

  30

  Invatatori/institutori si profesori

  50

  147

  10

  Contabilitatea institutiilor publice. Sistemul de raportare FOREXEBUG

  24

  Contabili șefi și administratori financiari/patrimoniu

  0

  0

  11

  Controlul financiar preventiv –componentă esențială a sistemului de control intern/managerial

  24

  Contabili șefi și administratori financiari

  0

  0

  12

  Curs de formare pentru laboranţi

  40

  Personal didactic auxiliar - laboranti - din invatamantul preuniversitar

  50

  179

  13

  Curs pentru responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea

  cadrelor didactice

  25

  Cadre didactice cu statutul de responsabili cu formarea continua si perfectionarea personalului didactic

  0

  0

  14

  Curs perfecţionare bibliotecari şcolari

  24

  Bibliotecari şcolari din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov

  50

  50

  15

  Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  102

  16

  Dezvoltarea Competențelor Cadrelor Didactice De Integrare A Instrumentelor Tic În Managementul Clasei De Elevi Și Procesul De Predare-Învățare

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  179

  17

  Dezvoltarea competenţelor didactice şi metodice pentru profesorii debutanţi de limba engleză

  30

  Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar care predau limba engleză

  50

  147

  18

  Dezvoltarea personală şi consiliere educaţională

  25

  Invatatori/institutori si profesori

  50

  131

  19

  Educaţie pentru excelenţă

  25

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  131

  20

  Educaţie pentru informaţie

  48

  Directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  205

  21

  Educaţie prin SAH-Curriculum la decizia şcolii

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  131

  22

  Elemente de psihopedagogie şi metodică a predării religiei

  25

  Profesorii de religie din învăţământul preuniversitar

  50

  131

  23

  Evaluarea şi dezvoltarea competenţelor de bază necesare formării capacităţii de comunicare la copiii de 6-8 ani (limba maghiară)

  35

  Învăţători/institutori care predau în limba maghiară

  50

  163

  24

  Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

  24

  Personal didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

  50

  127

  25

  Formare continuă pentru profesorii metodişti ISJ

   

   

  25

  Cadre didactice cu statut de metodisti la nivelul Inspectoratului Şcolar Brasov

  0

  0

  26

  Formare utilizatori de aplicaţie CONCRET

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  27

  Gestionarea resurselor umane. Revisal. Edusal.

  24

  Secretari și administratori financiari

  50

  50

  28

  Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ

  24

  Personal implicat în implementarea sistemului de control intern managerial.

  0

  0

  29

  Îmbunătăţirea competenţelor de lectură prin metacogniţie

  40

  Cadrele didactice care activează în segmentul învăţământului preprimar şi primar: învăţători, educatoare, institutori, profesori învăţământ primar şi preşcolar

  50

  179

  30

  Management şi consiliere pentru cariera didactică

  12

  Învăţători/institutori şi profesori

  0

  0

  31

  Managementul arhivării documentelor

  24

  Personal implicat în activitatea de arhivare: directori, responsabili arhivă, membrii comisiei de selecționare, responsabili compartimente, etc.

  0

  0

  32

  Metode şi tehnici de evaluare

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care participă la evaluări pentru examenul de definitivare în învăţământ şi la concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante/ rezervate

  0

  0

  33

  Pregătirea profesorilor debutanți

  40

  Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  34

  Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar

  0

  0

  35

  Sisteme avansate de fabricaţie în învăţământul tehnic

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar tehnic

  50

  179

  36

  Tehnici dramatice în demersul didactic

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  131

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic susţinut în ultimii 5 ani

   

   

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.