Oferta de programe an scolar 2017 - 2018

  Inscrierile se fac fac in perioada 04 septembrie 2017 - 16 octombrie 2017 - la sediul CCD Brasov din strada Iuliu Maniu nr.52 - pe baza formularului de inscriere si a actelor atasate.

  Programul de inscriere: de luni pana vineri in intervalul orar 9,00 - 16,00.

   

  1. Programe acreditate de Ministerul Educației Naționale pentru cadre didactice (purtătoare de credite profesionale transferabile)

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Număr de credite profesionale transferabile

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

   

  Curriculum si management pentru invatamantul primar

  60

  15

  Cadre didactice din invatamantul primar

  50

  226

   

  Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar-evaluatori în cadrul concursurilor și examenelor naționale

  120

  30

  Cadre didactice din învățământul preuniversitar

  50

  403

   

  Educație incluzivă

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal didactic cu functii de conducere, de îndrumare și control

  50

  312

   

  Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V a

  60

  15

  Personal didactic de predare a disciplinelor informatică și TIC pentru gimnaziu, din învățământul preuniversitar

  50

  226

   

  Management strategic, operațional si marketing educațional

   

  89

  22

  Cadre didactice din învățământul preuniversitar

  50

  312

   

  Managementul predării geografiei

  89

  22

  Cadre didactice care predau Geografia din învăţământul preuniversitar

  50

  235

   

  Marketing educațional în învățământul preșcolar și primar

  60

  15

  Cadre didactice din învățământul preșcolar și primar

  50

  226

   

  Prevenirea consumului de droguri la adolescenți

  40

  10

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: educatoare, învăţători, institutori, profesori, profesori din cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

  0

  0

   

  Proiecte europene pentru parteneriate si mobilități

  60

  15

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  226

   

  Utilizarea avansatî a instrumentelor  T.I.C.

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal didactic cu functii de conducere, de îndrumare și control

  50

  312

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

   

  2. Programe autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

  Formator

  40

  Personal din învăţământul preuniversitar – studii  superioare

  50

  155


  3. Programe avizate  de Ministerul Educaţiei Naționale

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat **

  -lei-

  A doua şansă

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  138

  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

  16

  Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov

  0

  0

  Abilitare curriculară educaţie fizică şi sportivă şcolară

  25

  Profesorii de educaţie fizică şi sport din învăţământul preuniversitar

  50

  124

  Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  97

  Achizitii publice  - aplicarea noilor reglementari legislative

  25

  Administratori financiari și administratori de patrimoniu

  50

  50

  Administrator patrimoniu

  30

  Administratori patrimoniu

  50

  50

  Competenţe croscurriculare de lectură (BaCuLit - Basic Curriculum for Teachers' In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools)

  36

  Cadre didactice care predau în învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele V - IX)

  50

  156

  Competenţe specifice învăţării pe tot parcursul vieţii

  30

  Invatatori/institutori si profesori

  50

  138

  Contabilitatea institutiilor publice. Sistemul de raportare FOREXEBUG

  25

  Contabili șefi și administratori financiari/patrimoniu

  50

  50

  Controlul financiar preventiv –componentă esențială a sistemului de control intern/managerial

  25

  Contabili șefi și administratori financiari

  50

  50

  Curs de formare pentru laboranţi

  40

  Personal didactic auxiliar - laboranti - din invatamantul preuniversitar

  50

  168

  Curs pentru responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea

  cadrelor didactice

  25

  Cadre didactice cu statutul de responsabili cu formarea continua si perfectionarea personalului didactic

  0

  0

  Curs perfecţionare bibliotecari şcolari

  24

  Bibliotecari şcolari din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov

  50

  50

  Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  97

  Dezvoltarea Competențelor Cadrelor Didactice De Integrare A Instrumentelor Tic În Managementul Clasei De Elevi Și Procesul De Predare-Învățare

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  168

  Dezvoltarea competenţelor didactice şi metodice pentru profesorii debutanţi de limba engleză

  30

  Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar care predau limba engleză

  50

  138

  Dezvoltarea personală şi consiliere educaţională

  25

  Invatatori/institutori si profesori

  50

  124

  Educaţie pentru excelenţă

  25

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  124

  Educaţie pentru informaţie

  48

  Directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  191

  Educaţie prin SAH-Curriculum la decizia şcolii

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  124

  Elemente de psihopedagogie şi metodică a predării religiei

  25

  Profesorii de religie din învăţământul preuniversitar

  50

  124

  Evaluarea şi dezvoltarea competenţelor de bază necesare formării capacităţii de comunicare la copiii de 6-8 ani (limba maghiară)            

   

  35

  Învăţători/institutori care predau în limba maghiară

  50

  153

  Formare continuă pentru profesorii metodişti ISJ

  25

  Cadre didactice cu statut de metodisti la nivelul Inspectoratului Şcolar Brasov

  0

  0

  Formare utilizatori de aplicaţie CONCRET

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  Gestionarea resurselor umane. Revisal. Edusal.

  25

  Secretari și administratori financiari

  50

  50

  Implementarea şi evaluarea implementarii sistemului de control intern managerial în conformitate cu O.A.P. nr.400/2015 (actualizat) la nivelul unităţii de învăţământ

  30

  Personal implicat în implementarea sistemului de control intern managerial.

  50

  50

  Îmbunătăţirea competenţelor de lectură prin metacogniţie

  40

  Cadrele didactice care activează în segmentul învăţământului preprimar şi primar: învăţători, educatoare, institutori, profesori învăţământ primar şi preşcolar

  50

  168

  Management şi consiliere pentru cariera didactică

  12

  Învăţători/institutori şi profesori

  0

  0

  Metode şi tehnici de evaluare

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care participă la evaluări pentru examenul de definitivare în învăţământ şi la concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante/ rezervate

  0

  0

  Monitorizarea carierei profesorilor debutanţi

  35

  Profesori debutanţi din gimnaziu si liceu

  0

  0

  Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar

  0

  0

  Tehnici dramatice în demersul didactic

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  124

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.