Vineri, 12 Ianuarie 2024 10:00

  Formular de inscriere: Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER CRED. Formare nivel 2

  Scris de

  Inscrierile se fac pe baza formularului online generat de acest link: https://forms.gle/GK35VXzCZog5A2gb8 

  Tipul programului:

  Program de dezvoltare profesionala, conform art.244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011, categoria 1, 50 ore, acreditat OME nr.3673/02.05.2022 pagina 4, pozitia 10, 12 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat: Personal de conducere, de indrumare si de control din invatamantul primar si gimnazial

  Justificare:

  In vederea argumentarii nevoii de implementare a programului de formare „Managementul implementarii eficiente a curriculumul national. MANAGER -CRED. Formare nivel 2”, prezentam in cele ce urmeaza urmatoarele argumente:

  • Elemente de context general, care evidentiaza aspectele specifice ale noului curriculum national in invatamantul preuniversitar, cu accent pe centrarea pe competente-cheie si centrarea pe elev;
  • Prezentarea cadrului international si a cadrului national de politici, strategii si prioritati care evidentiaza rolul directorilor de scoli pentru managementul curriculumului la nivelul scolii si pentru sprijinirea profesorilor;
  • Nevoi de formare ale directorilor in domeniul managementul curriculumului, identificate pe baza aplicarii unor demersuri de cercetare la nivelul directorilor;
  • Prezentarea generala a Proiectului Curriculum Relevant, Educatie Deschisa pentru Toti CRED, drept cadrul in care este propus Programului de formare „Managementul implementarii eficiente a curriculumul national. MANAGER -CRED. Formare nivel 2”;
  • Prezentarea de argumente pentru formarea directorilor si a directorilor adjuncti ? conditie a reusitei programului de abilitare curriculara CRED.

  Durata: 50 ore de formare

  Taxa curs: 241 lei

  Locul de desfasurare a programului:  Blended learning (fata in fata-online sincron si online asincron)

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  Competente generale

  CG 1. Identificarea elementelor de noutate din curriculumul national centrat pe competente si a principalelor implicatii asupra activitatii managerial

  CG 2. Coordonarea procesului de management eficient al curriculumului intr-o scoala care invata, utilizand strategii inovative, adaptate la nevoile elevilor si centrate pe utilizarea noilor tehnologii pentru facilitarea invatarii

  CG 3. Construirea unor strategii eficiente de monitorizare si evaluare a implementarii curriculumului la nivelul scolii, valorificand resursele comunitatii de invatare

  Competente specifice

  CS 1.1. Utilizarea adecvata a conceptelor principale specifice modelului de proiectare centrat pe competente

  CS 1.2. Identificarea implicatiilor modelului de proiectare curriculara centrat pe competente specific noului Curriculum national asupra managementului curriculumului la nivelul scolii

  CS 2.1. Identificarea rolurilor manageriale esentiale pentru implementarea eficienta la nivelul scolii a curriculumului

  CS 2.2. Coordonarea procesului de elaborare a strategiei de aplicare a curriculumului la nivelul organizatiei scolare, cu sprijinul structurilor specializate relevante din scoala (comisia de curriculum, comisia de evaluare si asigurare a calitatii CEAC), in concordanta cu documentele strategice (PDI, planuri manageriale)

  CS 2.3. Utilizarea de instrumente si resurse adecvate (inclusiv digitale) in implementarea managementului de curriculum la nivel de scoala si de clasa

  CS 2.4. Coordonarea procesului de dezvoltare a ofertei de curriculum la decizia scolii, care raspunde in mod real nevoilor elevilor

  CS 2.5. Implementarea unor demersuri de educatie remediala pentru elevii in risc de abandon scolar in concordanta cu prevederile curriculumului national  

  CS 3.1. Utilizarea adecvata a unor instrumente de monitorizare si evaluare a curriculumului aplicat la nivelul scolii

  CS 3.2. Sustinerea dezvoltarii unei comunitati de invatare la nivelul organizatiei scolare, valorificand datele colectate pe parcursul procesului de monitorizare si de evaluare

  CS 3.3. Evaluarea rezultatelor activitatilor de dezvoltare profesionala in domeniul abilitarii curriculare pentru profesorii din scoala, inclusiv impactul asupra categoriilor in risc de elevi

  CS 3.4. Stimularea schimbului de bune practici cu relevanta pentru aplicarea eficienta si inovativa a curriculumului scolar si pentru abordarea strategica a rezultatelor invatarii, in acord cu noile standarde de asigurare a calitatii

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.