Vineri, 12 Ianuarie 2024 10:43

  Formular de inscriere: CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II- invatamant primar

  Scris de

  Inscrierile se fac pe baza formularului online generat de acest link: https://forms.gle/vHaVyzV2AAEQnwqUA 

  Tipul programului:

  Program de 120 ore acreditat prin OMEN nr. 3997/14.05.2019 pagina 1 pozitia 4 – 30 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare din invatamantul primar

  Justificare:

              Cel mai recent raport din domeniul al Comisiei Europene[1] prezinta o analiza comparativa a politicilor nationale privind cariera didactica in Europa, realizata la nivelul a 43 de sisteme europene de invatamant. In demersul de analiza a diferitelor aspecte ale profesiei de cadru didactic, sunt tratate aspecte precum formarea continua a profesorilor si modalitati de sprijin profesional oferit acestora. Comisia reafirma nevoia unui formari profesionale care sa fie caracterizate prin accesibilitate si relevanta, la care sa contribuie atat scolile, cat si cadrele didactice. Raportul porneste de la premisa ca predarea de inalta calitate este influentata in mod direct de ceea ce stiu si pot sa realizeze cadrele didactice – cunostintele si abilitatile dobandite in anii de inceput ai carierei didactice reprezentand un punct de plecare ce poate fi consolidat prin programe de formare, mentorat sau inductie in profesie.

  Alte studii evaluative elaborate la nivel european[2]evidentiaza o serie de competente deficitare la nivelul profesorilor, ce necesita interventii sistematice cu relevanta pentru domeniul abilitarii curriculare: metodologii de predare adaptate la specificul diferitelor grupuri tinta (ex. elevi cu nevoi speciale/dizabilitati, medii interculturale sau multilingve); metode alternative de evaluare a elevilor; promovarea abordarilor interdisciplinare si

  colaborative; promovarea competentelor digitale si utilizarea resurselor educationale deschise; abordari personalizate ale invatarii; dezvoltarea abilitatilorsocio-emotionale ale elevilor si de autoreglare a invatarii.

  De asemenea, raportul international TALIS al OCDE[3]evidentiaza ca multe dintre studiile metodologice internationale au indicat legaturi pozitive intre experienta si competentele cadrelor didactice si rezultatele elevilor. Raportul a evidentiat nevoia ca profesorii sa invete si sa se dezvolte de-a lungul intregii cariere; acestia trebuie sa fie capabili nu doar sa utilizeze in procesul de predare cele mai recente instrumente si tehnologii, ci si sa profite de cele mai recente cercetari din domeniul stiintelor educatiei. Raportul promoveaza importanta programelor de indrumare/mentorat si a altor oportunitati de formare la nivelul scolii sau in cadrul comunitatilor profesionale. In ceea ce priveste participarea la formare a cadrelor didactice din Romania, raportul TALIS evidentiaza o serie de aspecte specifice, care trebuie luate in considerare in proiectarea ofertei de formare CRED.

   Profesorii din Romania se simt foarte bine pregatiti pentru a preda propria disciplina de studiu, atat din punct de vedere al specializarii, cat si din punct de vedere al didacticii.

  Profesorii din Romania au raportat rate de participare la programe de dezvoltare profesionala similare mediei internationale, dar ponderea celor care nu au primit niciun fel de sprijin pentru astfel de participari este de peste trei ori mai mare decat media tarilor implicate in studiu (21%, fata de 6%, media internationala).

  De asemenea, in Romania, participarea cadrelor didactice din localitatile mai mici (cu 15000 locuitori sau mai putin) la activitati de dezvoltare profesionala a fost ceva mai scazuta in comparatie cu profesorii din alte tipuri de comunitati (care au inregistrat o rata de participare cu aproximativ 10% mai mare).

  Formarea profesorilor in Romania – componenta prioritara pentru aplicarea noului curriculum national

  In Romania, schimbarile la nivel curricular releva problema dezvoltarii competentelor profesionale ale cadrelor didactice de a aplica noul curriculum si a contribui in mod real la dezvoltarea competentelor vizate. In prezent nu exista o strategie nationala care sa vizeze explicit formarea cadrelor didactice, insa strategiile sectoriale ale sistemului de invatamant romanesc implementate pentru perioada 2015-2020 – Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii in Romania; Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii; Strategia nationala pentru invatamanttertiar – abordeaza din multiple perspective formarea profesorilor, cu accent pe pregatirea acestora pentru a-si asuma roluri variate la nivel educational. De asemenea, cel mai recent document de politici educationale[4] promoveaza o abordare integrata a formarii cadrelor didactice care are ca scop dezvoltarea urmatoarelor tipuri de competente ale profesorilor: lectura personalizata a curriculumului; realizarea documentelor de proiectare curriculara, centrate pe elev; abordarea asumarea de catre profesor a unor roluri complementare, cu accent pe consiliere, mediere sociala, facilitarea invatarii in contexte nonformalesi informale de educatie, asigurarea de suport individualizat elevilor cu diferite nevoi de invatare; pregatirea pentru tranzitia de la cultura testarii, bazata pe masurare, la cultura aprecierii, bazata pe metode alternative si complementare si pe abordari holistice, calitative.

  Studiul recent al OECD[5] referitor la situatia evaluarii si examinarii in sistemul educational romanesc analizeaza provocarile majore cu care se confrunta Romania in plan educational, cu scopul de a identifica acele aspecte care pot fi ameliorate in vederea cresterii calitatii, echitatii si eficientei in educatie. In acest context, studiul abordeaza si problematica formarii continue a cadrelor didactice, formuland o serie de recomandari: restructurari la nivelul ofertelor de formare continua; centrarea programelor de dezvoltare profesionala pe noul curriculum; elaborarea unor standarde didactice nationale care sa defineasca calitatea activitatii pedagogice, inclusiv din perspectiva curriculara; centrarea pe contexte de dezvoltare profesionala la nivelul scolii, dezvoltarea comunitatilor de practici prin consolidarea grupurilor si retelelor colegiale, promovarea sistemului de mentorat, promovarea unor masuri flexibile de recunoastere a competentelor cadrelor didactice demonstrate la nivelul activitatii lor didactice.

  Durata: 120 ore de formare

  Taxa curs: 578 lei

  Locul de desfasurare a programului: online/Casa Corpului Didactic Brasov sau locatiile acreditate

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Identificarea tendintelor de adecvare a sistemelor de educatie si formare la societatea cunoasterii din perspective achizitiei competentelor cheie
  • Compararea documentelor curricular specifice noului curriculum national (planuri-cadru si programe scolare) in relatie cu profilul de formare al absolventului
  • Identificarea reperelor de realizare a proiectarii unui demers didactic care conduce la experiente de invatare semnificativa
  • Argumentarea modului in care disciplina de studiu predata contribuie la realizarea profilului de formare al absolventului de invatamant primar / gimnazial
  • Identificarea efectelor concrete ale modelului de proiectare curricular centrat pecompetente asupra activitatii didactice la disciplina de studiu predate
  • Lecturarea personalizata a programelor scolare la disciplina de studiu predata, cu accent pe elementele de noutate aduse de noul model de proiectare curriculara
  • Valorificarea eficienta si creativa a programei scolare in elaborarea documentelor de planificare activitatii didactice la diferite niveluri (planificare calendaristica, proiect de unitate de invatare)
  • Utilizarea unor abordari metodologice variate, dinamice si innovative in realizarea de activitati didactice, care sa permit adaptarea demersurilor de predare-invatare la situatii educationale variate, cu accent pe lucrul cu elevi din grupurile dezavantajate
  • Utilizarea de instrumente variate de evaluare a competentelor dobandite de elevi la disciplina predata, care sa permita abordarea globala a rezultatelor sidepasireacliseelortraditionale
  • Proiectarea unor demersuri educationale in perspectiva integrata (optionale sau activitatiextracurriculare), cu relevanta directa pentru disciplina de studiu predata
  • Identificarea contextelor si a competentelor specifice profilului de formare al absolventului de clasa a VIII-a din perspectiva CDP

   

  [1] European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, accesibil la https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

  [2]European Commission. (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes, UE; CE/EACEA/Eurydice. (2015). Profesia de cadrudidactic in Europa: practici, perceptiisipolitici; CE/EACEA/Eurydice. (2013). Date cheieprivindcadreledidacticesiconducatorii de scolidin Europa.

  [3] OECD (2014), Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing.

  [4]Institutul de StiintealeEducatiei. (2015). Reperepentruproiectareasiactualizareacurriculumuluinational. Document de politicieducationale, accesibil la http://www.ise.ro/repere-pentru-proiectarea-si-actualizarea-curriculumului-national.

  [5] Kitchen, H., Fordman, E., Henderson, K., Looney, A., Maghonj, A. (2017). Studii OCDE privindevaluareasiexaminareaindomeniuleducatiei. Romania. OCED, accesibil la adresahttp://www.unicef.ro/wp-content/uploads/ Studiu_OECD.pdf.

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.