Miercuri, 23 Septembrie 2020 13:37

  ”Cum mutam scoala acasa”

  Scris de

  ”Scoala de acasa”

  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de dezvoltare profesionala, conform art.244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011

  Public tinta vizat:

  Personal didactic din învatamântul preuniversitar

  Justificare:

  Instruirea on-line deschide posibilitatea unei pregatiri structurate, coordonate si corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme si soft-uri educationale on-line, care abunda media în aceasta perioada); reprezinta o forma de învatare la distanta, facila, destinata celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învatamânt clasic, traditional, ”fata în fata” sau adecvata unor contexte speciale, asa cum se întâmpla în perioada actuala de pandemie, când întregul sistem de învatamânt, public si privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învatare este impus acum de perioada dramatica pe care o traversam.

  Digitalizarea este necesara, însa accesul la resurse online necesita alaturi de platforme si un continut didactic adaptat mediului digital si profesori care sa creeze si sa disemineze unitar materiale de calitate prin metode moderne.

  Instrumentele digitale trebuie sa devina o componenta integranta a sistemului educational care sa permita flexibilitate în interactiunea dintre elev si profesor, dar si relationarea dintre elevi iar acestea  trebuie sa ramâna o constanta. Instrumentele digitale trebuie sa devina o componenta integranta a sistemului educational care sa permita flexibilitate în interactiunea dintre elev si profesor, dar si relationarea dintre elevi iar acestea  trebuie sa ramâna o constanta

  Durata: 12 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: on-line

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Folosirea navigatoarelor web, a softurilor pentru comunicatii si a softurilor de prezentare.
  • Utilizarea tehnologiilor în activitatile cu toata clasa, în grupuri mici sau individuale si asigurarea  accesului echitabil la acestea.
  • Aplicarea cunostintelor din domeniul informaticii în mod flexibil si într-o varietate de situatii.
  • Proiectarea de probleme complexe pentru a masura gradul de întelegere al elevilor.
  • Utilizarea resurselor web pentru a-i ajuta pe elevi sa colaboreze, sa acceseze informatii si sa comunice pentru a analiza si a rezolva probleme specifice.
  • Crearea mediilor de învatare flexibile, în care sa integreze activitatile centrate pe elevi.
  • Administrarea unor proiecte complexe.
  • Dezvoltarea aplicatiilor prin colaborarea cu alti profesori si experti

  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr.

  ore

  MODUL I. ”Scoala de acasa”

  Navigatoarelor web, softuri pentru comunicatii si softuri de prezentare

  11h

  Evaluare finala: 1 ora

  Scopul programului:  

  Formarea competentelor de a proiecta continuturile si materialele suport utilizate în programele de educatie/formare prin on-line

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming on-line
  • focus-grup, lucru în echipa on-line
  • dialog-dezbatere on-line
  • activitati practice on-line
  • portofolii tematice on-line

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   Calendarul programului: trimestrul III din anul 2020

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;

   Modul de certificare a participantilor: Adeverinte de participare

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

   

   2.RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Sibechi Viorica

  profesor metodist CCD

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  2.

  Talaba Ioana Simona

  director adjunct

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  3.

  Silea Anda Laura

  director

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  4.

  Moraru Alina Elena

  director

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  Coordonator program de formare: Sibechi Viorica

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 3 sesiuni de formareîn webinarii de 4 ore

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 4 formator si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 0 lei

  Ultima modificare Luni, 15 Martie 2021 12:00
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.