Luni, 21 Septembrie 2020 13:46

  INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ON-LINE

  Scris de

  INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ON-LINE

  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de dezvoltare profesionala, conform art.244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011

  Public tinta vizat:

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  Justificare:

  Complexitatea crescuta a scolilor si mediilor de învatare de astazi sugereaza nevoia realizarii într-o noua maniera a activitatilor educationale : activitati on-line.

  Învatarea online poate fi definita ca o forma alternativa de învatamant în cadrul careia se asigura continuarea procesului educational în conditii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanta. Aceasta modalitate alternativa este studiata de zeci de ani deopotriva de pedagogi, experti în design curricular si experti în noi tehnologii comunicationale. Numeroase studii, teorii, modele, standarde si criterii de evaluare se axeaza pe cel putin trei zone pedagogice: învatarea on-line de calitate, predarea on-line si proiectarea instruirii on-line, care arata ca învatarea on-line eficienta rezulta dintr-o proiectare si planificare atenta a instruirii.

  Cursul de fata urmareste familiarizarea cadrelor didactice cu platformele educationale on-line si dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a platformelor educationale on-line.

   

  Durata: 12 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: on-line

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a platformelor educationale on-line.
  • Formarea competentelor de a proiecta continuturile si materialele suport utilizate în programele de educatie/formare prin aplicatii on-line.
  • Dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de aplicare a noilor tehnologii ale Internetului în îmbunatatirea practicilor si metodelor de predare/învatare/evaluare.
  • Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasa, prin proiectarea, desfasurarea si evaluarea situatiilor educative asistate de calculator.
  • Formarea capacitatii de analiza a relevantei si utilitatii variatelor tipuri de resurse si instrumente digitale pentru atingerea rezultatelor asteptate ale învatarii.

   

  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr.

  ore

  MODUL I. INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ONLINE

  Platforme educationale on-line

  11h

  Evaluare finala: 1 ora

   

  Scopul programului:

   Aprofundarea unor cunostinte si dobandirea altora cu caracter de noutate de catre fiecare cursant sustinute de ansamblul tehnicilor specifice platformelor on-line

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming on-line
  • focus-grup, lucru în echipa on-line
  • dialog-dezbatere on-line
  • activitati practice on-line
  • portofolii tematice on-line

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzand toate contributiile participantilor;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: trimestrul III din anul 2020

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;

   

  Modul de certificare a participantilor: Adeverinte de participare

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Sibechi Viorica

  profesor metodist CCD

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  2.

  Talaba Ioana Simona

  director adjunct

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  3.

  Silea Adina Laura

  director

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

  4.

  Moraru Alina Elena

   

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

   

  Coordonator program de formare: Sibechi Viorica

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 3 sesiuni de formareîn webinarii de 4 ore

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 4 formator si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 0 lei

  Ultima modificare Miercuri, 23 Septembrie 2020 13:51
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.