Imprimă această pagină
Luni, 21 Septembrie 2020 13:46

INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ON-LINE

Scris de

INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ON-LINE

 1. CRITERII CURRICULARE

Tipul programului:

Program de dezvoltare profesionala, conform art.244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011

Public tinta vizat:

Personal didactic din învatamantul preuniversitar

Justificare:

Complexitatea crescuta a scolilor si mediilor de învatare de astazi sugereaza nevoia realizarii într-o noua maniera a activitatilor educationale : activitati on-line.

Învatarea online poate fi definita ca o forma alternativa de învatamant în cadrul careia se asigura continuarea procesului educational în conditii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanta. Aceasta modalitate alternativa este studiata de zeci de ani deopotriva de pedagogi, experti în design curricular si experti în noi tehnologii comunicationale. Numeroase studii, teorii, modele, standarde si criterii de evaluare se axeaza pe cel putin trei zone pedagogice: învatarea on-line de calitate, predarea on-line si proiectarea instruirii on-line, care arata ca învatarea on-line eficienta rezulta dintr-o proiectare si planificare atenta a instruirii.

Cursul de fata urmareste familiarizarea cadrelor didactice cu platformele educationale on-line si dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a platformelor educationale on-line.

 

Durata: 12 ore de formare

Locul de desfasurare a programului: on-line

Curriculumul programului:

Competente vizate:

 • Dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a platformelor educationale on-line.
 • Formarea competentelor de a proiecta continuturile si materialele suport utilizate în programele de educatie/formare prin aplicatii on-line.
 • Dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de aplicare a noilor tehnologii ale Internetului în îmbunatatirea practicilor si metodelor de predare/învatare/evaluare.
 • Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasa, prin proiectarea, desfasurarea si evaluarea situatiilor educative asistate de calculator.
 • Formarea capacitatii de analiza a relevantei si utilitatii variatelor tipuri de resurse si instrumente digitale pentru atingerea rezultatelor asteptate ale învatarii.

 

Planificarea modulelor

Continuturi

Nr.

ore

MODUL I. INSTRUMENTE PENTRU SUSTINEREA PROCESULUI EDUCATIONAL ONLINE

Platforme educationale on-line

11h

Evaluare finala: 1 ora

 

Scopul programului:

 Aprofundarea unor cunostinte si dobandirea altora cu caracter de noutate de catre fiecare cursant sustinute de ansamblul tehnicilor specifice platformelor on-line

 

Strategii si activitati propuse:

 • activitati interactive de tip brainstorming on-line
 • focus-grup, lucru în echipa on-line
 • dialog-dezbatere on-line
 • activitati practice on-line
 • portofolii tematice on-line

Rezultate: 

Portofoliul cursantului cuprinde:

 • Portofoliul cuprinzand toate contributiile participantilor;
 • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

 

Calendarul programului: trimestrul III din anul 2020

Modalitati de evaluare a participantilor:

Se va tine cont de:

 • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
 • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
 • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
 • autoaprecierea;

 

Modul de certificare a participantilor: Adeverinte de participare

Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

 1. RESURSE UMANE

Nr. crt.

Formatori implicati

Specializare

Nivel de pregatire

Documente justificative privind calitatea de formator

1.

Sibechi Viorica

profesor metodist CCD

studii superioare

-certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

2.

Talaba Ioana Simona

director adjunct

studii superioare

-certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

3.

Silea Adina Laura

director

studii superioare

-certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

4.

Moraru Alina Elena

 

studii superioare

-certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul mai multor echipe ale furnizorului CCD Brasov

 

Coordonator program de formare: Sibechi Viorica

 

 1. CRITERII ECONOMICE

Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

Numar de ore/zile de formare:

Programul se va derula pe parcursul a 3 sesiuni de formareîn webinarii de 4 ore

Costul programului/al activitatii:

Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 4 formator si reprezinta 0 lei.

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 0 lei

Ultima modificare Miercuri, 23 Septembrie 2020 13:51