Imprimă această pagină
Luni, 15 Februarie 2021 09:44

EVALUAREA ÎN SISTEM ONLINE – ABORDARI INOVATIVE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA

Scris de

Public tinta vizat:         

Cadre didactice care predau disciplina Limba si literatura româna – învatamânt preuniversitar

Justificare:  

În sistemul educational, curriculumul parcurge un proces de actualizare sau de reforma, în functie de natura si amploarea schimbarilor.

Limba si literatura româna este o disciplina complexa, care cuprinde, în maniera integrata, trei componente:

 • componenta lingvistica, apartinând stiintelor limbii, care asigura uzul corect, constient si eficient al limbii;
 • componenta interrelationala, apartinând stiintelor comunicarii, care favorizeaza insertia sociala a individului;
 • componenta estetica si culturala, apartinând literaturii, ca arta a cuvântului, care asigura dezvoltarea complexa a personalitatii umane.

Acestor trei componente, li se adauga urmatoarele componente importante în procesul de evaluare:

 • componenta digitala, specifica integrarii procesului de evaluare si feedback, care asigura retentia si controlul pentru dezvoltarea competentelor generale, specifice profilului absolventului – nativ digital;
 • componenta de alfabetizare media (media literacy), specifica dezvoltarii gândirii critice, ca sursa a dezvoltarii atitudinilor pozitive legate de receptarea disciplinei limba si literatura româna;
 • componenta interculturala, derivata din zona atitudinilor si valorilor, necesara în definirea identitatii proprie a elevilor în asumarea valorilor etniei din care face parte elevul si respectul fata de valorile celuilalt, configurarea relatiei responsabile între individ si alteritate în contextul integrarii globale.

Evaluarea reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatamânt, iar în contextul învatamântului modern si al unui nou sistem de referinta care are la baza formarea competentelor elevilor, statutul ei trebuie reconsiderat. În plus, evaluarea în sistem online necesita metodologii complexe si un  instrumentar diversificat care presupune:

 • Extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasa;
 • Îmbogatirea sistemului tehnicilor si instrumentelor de evaluare cu modalitati alternative potrivite în contextual educational actual;
 • Asigurarea complementaritatii metodelor traditionale cu altele noi, moderne;
 • Alegerea unor strategii de evaluare cu multiple valente formative care sa furnizeze evaluatorului informatii utile pentru  ameliorarea calitatii procesului de predare, facând posibila autoreglarea, autoreflectia si înlocuind  acea conceptie statica, bazata pe control, examinare, sanctiune;
 • optimizarea practicilor evaluative în mediul online prin familiarizarea cu platformele si aplicatiile disponibile online;
 • implicarea elevilor, aspect absolut esential pentru crearea unei interactiuni umane profunde si semnificative.

 

Durata: 20 de ore de formare

 

Locul de desfasurare a programului: CCD Brasov/online

Curriculumul programului:

Competente vizate:

 

În sprijinul profesorilor cu specializarea Limba si literatura româna, cursul de formare Evaluarea în sistem online - abordari inovative. Limba si literatura româna urmareste:

 • dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta a continuturilor din programele scolare pentru Limba si literatura româna – nivel gimnazial si nivel liceal;
 • formarea competentelor de a proiecta adecvat mediului online continuturile si activitatile de evaluare propuse de programele scolare de gimnaziu si liceu în vigoare;
 • integrarea tehnologiei în evaluare prin folosirea aplicatiilor disponibile online: Google Classroom, Google Jamboard, Google FormsKahootWordwall;
 • crearea unor instrumente ale evaluarii continue, formative si formatoare, ale carei functii principale sunt de constatare si de sprijinire continua a elevilor;
 • însusirea unor metode cât mai  eficiente de evaluare, dar care sunt în acelasi timp  metode de învatare interactiva (proiectul, portofoliul, Tehnica 3-2-1, Jurnalul reflexiv etc)
 • optimizarea comportamentului didactic în actul evaluarii;
 • asigurarea tranzitiei de la instrumente de evaluare clasice la modalitati moderne ce urmaresc formarea unor capacitati, dobândirea de competente si, mai ales, schimbari în planul atitudinilor elevilor, corelate cu activitatea de învatare;
 • aplicarea relatiei ternare competenta-continut-item de evaluare;
 • formarea competentelor minime digitale necesare construirii itemilor de evaluare online;
 • folosirea instrumentelor digitale pentru a organiza, planifica si reflecta asupra evaluarii online;
 • monitorizarea progresului propriu, participarea la evaluarea digitala, oferirea si primirea de feedback digital
 • stimularea educatiei permanente prin diversificarea, la nivel local, a ofertei de formare profesionala pentru profesorii cu specializarea Limba si literatura româna

Planificarea modulelor

Continuturi

Nr. ore

MODUL I

  

EVALUAREA SCOLARA - „DESCHIDERI” SI „LIMITE” IMPUSE DE MEDIUL ONLINE. NIVEL GIMNAZIAL

 

Evaluarea formativa. Evaluarea sumativa – delimitari conceptuale (nivel gimnazial)

 

Abordari inovative si resurse educationale utilizate în evaluarea online – nivel gimnazial

 

 

 

 

 

 

7 ore

 

MODUL II

EVALUAREA ONLINE LA NIVEL GIMNAZIAL - PERSPECTIVE PEDAGOGICE INTEGRATE LA NIVEL GIMNAZIAL

 

 

Adaptarea competentelor de receptare si producere a textului oral si scris la specificul evaluarii online la nivel gimnazial

Construirea unor activitati/itemi de evaluare a competentelor de receptare si producere a textului oral si scris

Construirea baremului de evaluare

Relatia de interdependenta între competenta - continut - item de evaluare 

Metode de evaluare online

Aplicatii utile pentru evaluarea online

4 ore

MODUL III

EVALUAREA ONLINE LA NIVEL LICEAL - PROVOCARI SI ALTERNATIVE

 

Evaluarea formativa. Evaluarea sumativa – delimitari conceptuale (nivel liceal)

 

Abordari inovative si resurse educationale utilizate în evaluarea online – nivel liceal

4 ore

MODUL IV

 

EVALUAREA ONLINE LA NIVEL LICEAL - PROVOCARI SI ALTERNATIVE

 

 

Adaptarea competentelor de comprehensiune  si redactare a textului oral si scris la specificul evaluarii online la nivel liceal

Construirea unor activitati/itemi de evaluare a competentelor de comprehensiune si redactare a textului oral si scris

Construirea baremului de evaluare

Alternative ale evaluarii formative

Metode de evaluare online

Aplicatii utile pentru evaluarea online

4 ore

Evaluare finala: 1 ora

 

Scopul general:

Cunoasterea Curriculumului National si asigurarea implementarii acestuia la nivel gimnazial si liceal în procesul de evaluare la disciplina Limba si literatura româna, în mediul online.

Strategii si activitati propuse:

 • Expuneri
 • Dezbateri
 • Prezentari PPT
 • Activitati experimentale de formare a deprinderilor practice
 • Elaborare de portofolii individuale
 • Evaluare stagiu

 

Rezultate:

 • Fise de evaluare a stagiului
 • Portofolii individuale

 

Portofoliul cursantului cuprinde:

 • Contributiile participantilor
 • Aplicatii practice

Calendarul programului:  trimestrele I, II si III din anul 2021

Modalitati de evaluare a participantilor:      

Procesul de evaluare cuprinde doua etape:

 • evaluarea de la sfârsitul cursului se realizeaza dupa orele de formare directa si temele de aplicatii practice. Aceasta consta în evaluarea portofoliului pe care cadrul didactic participant la stagiul de formare l-a realizat în timpul temelor practice si aplicarea unui chestionar care vizeaza impactul cursului asupra cursantului.
 • evaluarea de impact se face la sfârsitul anului scolar si se desfasoara prin chestionare aplicate pe esantioane de profesori care predau disciplina Limba si literatura româna.

Modul de certificare a participantilorAdeverinta de participare

 

Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov

 1. RESURSE UMANE

Nr. crt.

Formatori implicati

Specializare

Nivel de pregatire

Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

Ionescu Oana Roxana

 

Limba si literatura româna

studii superioare

- certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

   2.

Stan Mihaela Cornelia

 

Limba si literatura româna

studii superioare

- certificat de formator recunoscut de MEC

-experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

3.

Tudorache Ana-Maria

 

Limba si literatura româna

studii superioare

- certificat de formator recunoscut de MEC

-acreditarea ca formator, în cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

    4.

Cîrciu |Evelina

Limba si literatura româna

studii superioare

-acreditarea ca formator, în cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

    5.

Silea Anda

 

Limba si literatura româna

studii superioare

- certificat de formator recunoscut de MEC

-experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

 

Coordonator program de formare: prof. STAN MIHAELA CORNELIA

Ultima modificare Luni, 15 Februarie 2021 09:55