Luni, 19 Aprilie 2021 11:06

  PREGATIREA PROFESORILOR DEBUTANTI

  Scris de

   

  1. CRITERII CURRICULARE

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice debutante din invatamântul preuniversitar care urmeaza sa sustina examenul national de definitivare in invatamânt

  Justificare:

                Implementarea competentelor (in anul 2009) in curriculumul scolar din invatamântul preuniversitar românesc este strâns legata de introducerea competentelor cheie in invatamântul european pentru compatibilizarea sistemelor educationale europene.

            Prin continutul sau, programul de formare continua „Pregatirea profesorilor debutanti” raspunde necesitatilor cadrelor didactice din invatamântul preuniversitar pentru perfectionarea continua si pregatirea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice, se incadreaza in cerintele invatamântului românesc modern (O. Mândrut, 2010, p .5).

            Cursul realizeaza  corelarea intre o abordare preponderent teoretica si una practica in procesul de instruire prin asumarea competentelor (generale si specifice) raportata la competentele cheie ale fiecarei discipline.

            Prezentul curs este o sugestie de optiune inovativa, centrat pe o oferta de instruire in metodele moderne de predare – invatare - evaluare, pentru cadrele didactice din invatamântul preuniversitar.

  Respectându-se principiul colaborarii, programul de formare este dezvoltat prin parteneriatul inter-institutional dezvoltat intre Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, Centru National de Politici si Evaluare in Educatie si Casa Corpului Didactic Brasov .

   

  Durata: 40 de ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: CCD Brasov/online

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Competente metodologice
  • Competente de comunicare si relationare
  • Competente psiho- sociale
  • Competente de management al carierei
  • Competente de evaluare a participantilor
  • Competente tehnice si tehnologice

   

  Tematica cursului

  Continuturi

  Nr.ore

  Notiuni fundamentale de metodica predarii

   

  Curriculumul scolar din invatamantul preuniversitar

  Competente europene

  Comunicarea si interrelationarea cu elevii, profesorii si parintii

  Managementul clasei

  Disciplina si rezolvarea problemelor

  Tipuri de profesori

  13 ore

  Managementul procesului de predare-invatare ca proces in dublu sens

   

  Managementul procesului de predare invatare

  Managementul lectiei din perspectiva asigurarii calitatii

  Instruirea diferentiata strategie de asigurare a calitatii in educatie

  Asigurarea sanselor egale

  Stategii moderne de predare-invatare (instruire/ autoinstruire)

  Strategii didactice interactive si rolul lor in eficientizarea managementului procesului de predare invatare

  Metode si tehnici de dezvoltare a competentei comunicationale

  Blocajele in comunicarea elev-profesor, profesor-elev

  Esec si asteptari minime

  Abordarea diferentiata si dislexia

  Factorii externi

  Personalitatea profesorului

  TIC Instrumente suport pentru activitatea didactica

  13 ore

  Managementul evaluarii.

  Evaluarea - functie a procesului de predare-invatare

   

  Functiile evaluarii

  Tipuri de evaluare

  Metode,instrumente si procedee in evaluarea continua

  Tipuri de rezultate ale invatarii

  Metode, proceduri si instrumente de evaluare moderne

  Evaluarea- proces integrat si permanent al demersului didactic

  Standardizarea testelor de evaluare

  Analiza, interpretarea si valorificarea rezultatelor evaluarii

  Relatie scoala – familie in demersul de crestere a calitatii evaluarii

  Aprecierea activitatii elevilor

  Comunicarea eficienta cu elevii si parintii

  Bariere in comunicare

  Expresivitate

  Asertivitate

  Metode de evaluare

  Tipuri de strategii

  Studii de caz

  12 ore

  Evaluare finala: 2 ore

   

   

  Scop general:

  Formarea de atitudini, dezvoltarea de competente specifice personalului didactic debutant si personalului didactic care va sustine examene de grad sau titularizare, din perspectiva metodicii predarii, a managementului procesului de invatare si a evaluarii procesului de predare-invatare, care vizeaza imbunatatirea calificarii cadrelor didactice prin dezvoltarea competentelor in domeniu selectat

   

  Strategii si activitati propuse:

  • Activitate in plen
  • Expunere
  • Dezbatere
  • Bulgare de zapada
  • Exercitiul
  • Brainstorming
  • Conversatia
  • Proiectii PPT
  • Joc de rol

   

  Modalitati de evaluare a participantilor

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • crearea unor proiectii de secvente didactice cu aplicarea temelor propuse in cadrul cursului;
  • realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustina invatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • selectarea lucrarilor realizate prin activitatea in echipa a cursantilor si

  redactarea lor pe suport electronic.

   

  Calendarul programului: trimestrul I, trimestrul II si III din anul 2021

   

  Modul de certificare a participantilor: Adeverinta de participare

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.     

  Alexandrescu Dana-Ioana

  director

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  2.     

  Sabau Viviana

  profesor invatamant liceal

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  3.     

  Cotfas Monica

  profesor invatamant gimnazial si liceal

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  4.     

  Dragu Mihaela

  profesor invatamânt gimnazial

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  5.     

  Florescu Daniela

  director

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  6.     

  Mares Monica

  profesor invatamânt primar

  profesor metodist CCD

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  7.     

  Mitrea Carmen-Silvia

  profesor metodist CCD

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  8.     

  Benga Tatiana

  profesor invatamânt liceal

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  9.     

  Chiriac Alina

  profesor invatamânt prescolar

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  10.  

  Varzaru Mariana-Camelia

  profesor invatamânt primar

  profesor metodist CCD

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  11.  

  Loghin Ioana

  director adjunct

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

  12.  

  Stancioiu Daniela

  consilier scolar

   

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -experienta dovedita ca formator in alte programe acreditate/avizate

   

  Coordonator program de formare: Varzaru Camelia

   

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 50 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 10 sesiuni de formare online. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 4 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice.

  In a 10 sesiune se va realiza evaluarea finala a intregului program de formare pe parcursul a 2 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 2 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 8.084 lei

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:  4,04 lei.

   

   

  In anul scolar 2020 – 2021 costurile cu formarea cursantilor sunt suportate din  fondul de salarii al CCD Brasov aferent platii cu ora sau din bugetul de perfectionare alocat de MEC, prin urmare accesul la cursurile de formare este gratuit.

   

  Ultima modificare Luni, 19 Aprilie 2021 11:11
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.