Miercuri, 17 Ianuarie 2024 08:48

  Înscriere cursuri de formare pentru anul scolar 2023-2024

  Scris de

  ÎNSCRIERE CURSURI DE FORMARE AN SCOLAR 2023 – 2024

   

  1. Programe acreditate de Ministerul Educatiei pentru cadre didactice (purtatoare de credite profesionale transferabile)

   

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Numar de credite profesionale transferabile

  Grup tinta

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

  Formular online de înscriere

  Abilitare curriculara pentru educatie timpurie

  80

  27

  Absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învatatoare, absolventi cu diploma de licenta, specializarea pedagogia învatamantului prescolar si primar

  386

   

  Formular inscriere

   

  Scoala online pentru gimnaziu si liceu

  40

  10

  Personal didactic de predare din învatamantul gimnazial si liceal

  193

  Formular inscriere

   

  Învatarea experentiala-secretul succesului

  80

  20

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

  386

  Formular inscriere

   

  Dascalul-facilitator al învatarii permanente

  80

  20

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

  386

  Forumar inscriere

   

  Dispozitivele mobile ca instrumente educationale

  60

  15

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

   

  289

  Formular inscriere

   

  CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II- învatamant gimnazial

  120

  30

  Personal didactic de predare din învatamantul gimnazial

   

  578

  Formular inscriere

   

  Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER CRED. Formare nivel 2

  50

  12

  Personal de conducere, de îndrumare si de control din învatamantul primar si gimnazial

   

  241

  Formular inscriere

   

  Resurse educationale digitale: Realizare, utilizare, evaluare Formare nivel 2

  50

  12

  Personal didactic de predare din învatamantul  primar si gimnazial

   

  241

  Formular inscriere

   

  Scoala online pentru învatamantul primar

  40

  10

  Personal didactic de predare din învatamantul primar

   

  193

  Formular inscriere

   

  CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II- învatamant primar)

  120

  30

  Personal didactic de predare din învatamantul primar

   

  578

  Formular inscriere

   

  Tehnici de interventie educationala în reintegrarea scolara

  80

  20

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

   

  386

  Formular inscriere

   

    

   
  1. Programe complementare

   

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Numar de credite profesionale transferabile

  Grup tinta

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

  Formular online de înscriere

  Învatarea prin actiune-Metode nonformale  (programe complementare)

  60

  Intre 18-20

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

   

  289

  Formular inscriere

   

                                                                                                                  

  3. Programe  avizate  de Ministerul Educatiei

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Grup tinta

  Taxa curs nebugetat **

  -lei-

  Formular online de înscriere

  ABC-ul emotiilor

  20

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar

   

  96

  Formular inscriere

   

  Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din învatamantul primar pentru clasa pregatitoare

  16

  Cadre didactice din învatamantul primar din unitatile scolare din judetul Brasov

   

  77

  Formular inscriere

   

  Abilitarea curricular învatamant gimnazial

  16

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar

   

  77

  Formular inscriere

   

  Abordarea învatamantului hibrid la ciclul primar

  12

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar care functioneaza la ciclul primar

  58

  Formular inscriere

   

  A doua sansa

  20

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învatatori, educatoare, profesori

  96

  Formular inscriere

   

  Achizitii publice - aplicarea noilor reglementari legislative

  24

  Administratori financiari, administratori de patrimoniusau persoanele care au atributii privind achizitiile publice, directori, personal din institutiile de învatamant preuniversitar din judetul Brasov.

  58

  Formular inscriere

   

  Administrator patrimoniu

  30

  Administratori de patrimoniu sau personalul cu atributii de administrator din institutiile de învatamant preuniversitar din judetul Brasov

  58

  Formular inscriere

   

  Antreprenoriat în scoli

  30

  Personal didactic din unitatile scolare din judetul Brasov

  145

  Formular inscriere

   

  Asigurarea de oportunitati egale elevilor, în diferite contexte de învatare (fata în fata, online, mixt

  30

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din unitatile scolare din judetul Brasov

  289

  Formular inscriere

   

  Competente specifice învatarii pe tot parcursul vietii

  25

  Invatatori/institutori din învatamantul preuniversitar, profesori

  121

  Formular inscriere

   

  Construirea unei culturi scolare democratice si incluzive

  40

  Personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare si control din unitatile scolare din judetul Brasov

  193

  Formular inscriere

   

  Contabilitatea institutiilor publice. Sistemul de raportare FOREXEBUG

  12

  Contabili sefi, administratori financiari, directori din unitatile de învatamant preuniversitar din judetul Brasov.

  58

  Fromular inscriere

   

  Controlul financiar preventiv –componenta esentiala a sistemului de control intern/managerial

  12

  Contabili si administratori financiari din unitatile de învatamant preuniversitar din judetul Brasov

  58

  Formular inscriere

   

  Cum mutam scoala acasa? Cele mai eficiente instrumente si resurse gratuite pe care le pot folosi profesorii pentru a organiza lectiile online

   

   

   

  12

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  58

  Formular inscriere

   

  Cum prevenim parasirea timpurie a scolii?

  30

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din unitatile scolare din judetul Brasov

  145

  Formular inscriere

   

  Curs pentru responsabilii cu formarea continua si perfectionarea cadrelor didactice

  25

  Cadre didactice cu statutul de responsabili cu formarea continua si perfectionarea personalului didactic din  unitatile scolare ale judetului  Brasov

  121

  Formular inscriere

   

  Curs de perfectionare pentru bibliotecari scolari

  24

  Bibliotecari scolari din învatamantul preuniversitar al judetului Brasov

  58

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice din învatamantul preuniversitar –evaluatori în cadrul concursurilor si examenelor nationale

  30

  Cadre didactice care participa la evaluarea pentru examenul de definitivare în învatamant si concursul national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante / rezervate în unitatile de învatamant preuniversitar.

  145

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare a învatarii prin examene nationale, la disciplinele din programele de examene nationale

  16

  Cadre didactice din învatamantul preuniversitar

   

  77

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în managementul clasei de elevi si procesul de predare-învatare

  40

  Cadre didactice din învatamantul preuniversitar

   

  193

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea competentelor didactice si metodice pentru profesorii debutanti de limba engleza

  30

  Cadre didactice debutante din învatamantul preuniversitar care predau limba engleza

   

  145

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea durabila si schimbarile climatice

  20

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  96

  Formular inscriere

   

  Dezvoltarea personala si consiliere educationala

  25

  Învatatori/institutori si profesori

  121

  Formular inscriere

   

  Dispozitive mobile în comunicarea si colaborarea profesor-parinti-elevi

  12

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  58

  Formular inscriere

  Educatie interculturala

  40

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din scoli din mediul rural si urban mic din judetul Brasov

  193

  Formular inscriere

   

  Educatie împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si discriminarii

  24

  Cadre didactice din învatamantul gimnazial si liceal care desfasoara activitati de consiliere si orientare (în calitate de diriginti).

  116

  Formular inscriere

   

  Educatie pentru excelenta în ora de Limba si literatura romana

  20

  Cadre didactice din judetul Brasov care predau disciplina Limba si literatura romana – învatamant preuniversitar

  96

  Formular inscriere

   

  Evaluarea în sistem online-abordari innovative. Limba si literatura romana

  20

  Cadre didactice care predau disciplina Limba si literatura romana – învatamant preuniversitar

  96

  Formular inscriere

   

  Etica si integritate – parte a sistemului de control intern managerial

  12

  Comisia de etica, consilierul de etica, consilierul de integritate, directori, membrii comisiei de  implementarea Sistemului de control intern managerial – SCIM

  58

  Formular inscriere

   

  Folosirea utila, creativa, sigura a internetului

  24

  Personalul didactic din învatamantul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar si gimnazial, bibliotecari scolari, documentaristi, informaticieni)

  116

  Formular inscriere

   

  Formare continua pentru profesorii metodisti ISJ

  25

  Cadre didactice cu statut de metodisti la nivelul Inspectoratului Scolar al Judetului Brasov

  121

  Formular inscriere

   

  Gestionarea resurselor umane. Revisal. Edusal.

  12

  Secretarele/administratorii financiari/persoanelor cu atributii in gestionarea resurselor umane din unitatile de invatamant preuniversitar din jud. Brasov

  58

  Formular inscriere

   

  Implementarea sistemului de control intern managerial

  12

  Responsabili implementare Sistem de control intern managerial – SCIM

  58

  Formular inscriere

   

  Instrumente pentru sustinerea procesului educational online

  12

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  58

  Formular inscriere

   

  Management si consiliere pentru cariera didactica

  12

  Învatatori/institutori si profesori

  58

  Formular inscriere

   

  Managementul arhivarii documentelor

  12

  Personal implicat in activitatea de arhivare: directori, responsabili arhiva, membrii comisiei de selectionare, responsabili compartimente etc

  58

  Formular inscriere

   

  Metode si tehnici de evaluare

  25

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  121

  Formular inscriere

   

  Predarea interactiva online pentru limbile moderne. Limba engleza

  16

  Cadre didactice care predau limba engleza în învatamantul preuniversitar

  77

  Formular inscriere

   

  Predarea interactiva online pentru limbile moderne. Limba franceza

  16

  Cadre didactice care predau Limba si literatura franceza

  77

  Formular inscriere

   

  Pregatirea profesorilor debutanti

  40

  Cadre didactice debutante din învatamantul preuniversitar care urmeaza sa sustina examenul national de definitivare în învatamant

  193

  Formular inscriere

   

  Program de formare privind strategia anticoruptie în educatie

  30

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  145

  Formular inscriere

   

  Proiecte europene pentru scoli

  25

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din scoli

  121

  Formular inscriere

   

  Relatiile sunt inima învatarii

  12

  Cadre didactice din învatamantul preuniversitar

  58

  Formular inscriere

   

  RoBy-Robotii împotriva hartuirii

  16

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  77

  Formular inscriere

   

  Starea de bine a profesorilor si elevilor-cheia spre succes

  12

  Personal didactic din învatamantul preuniversitar

  58

  Formular inscriere

   

  Start în aventura cunoasterii universului

  20

  Profesori pentru învatamant primar/învatatori

  96

  Formular inscriere

   

  Stop bullying. Cum sa combatem fenomenele de bullying si cyberbullying în scoli

  25

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din unitatile scolare din judetul Brasov

  121

  Formular inscriere

   

  Strategii educationale în predarea Limbi si literaturii romane

  24

  Cadre didactice din judetul Brasov care predau disciplina Limba si literatura romana – învatamant preuniversitar

  116

  Formular inscriere

   

  Strategii educationale de învatare si aprofundare a limbii si literaturii germane materne prin metode interdisciplinare pentru predarea la prescolarii si scolarii mici

  24

  Cadre didactice din judetul Brasov care predau în Limba germana materna, învatamant prescolar si primar

  116

  Formular inscriere

   

  Strategii si metode non-formale pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar

  25

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare si control din unitatile scolare din judetul Brasov

  121

  Formular inscriere

   

  Strategii de sustinere a tranzitiei elevilor pe parcursul scolaritatii

  40

  Personal didactic de predare din învatamantul preuniversitar

  193

  Formular inscriere

   

  Tehnici si metode didactice si extracurriculare vizand comunicarea, argumentarea si discursul public

  40

  Cadre didactice din judetul Brasov care predau discipline care dezvolta competente de argumentare, gandire critica, comunicare precum limba si literatura romana, limbi straine, discipline socio-umane – învatamant preuniversitar, la nivel primar, gimnazial si liceal

  193

  Formular inscriere

   

  Ultima modificare Miercuri, 17 Ianuarie 2024 08:59
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.