Proiecte ERASMUS +

  PROIECT ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA104-035956

  Nr 2041/29.06.2017 

   

  ANUNT

  PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI ERAMUS +

  ”Spirit european în educatie”

   

  Începând cu data de 1 iulie 2017, Casa Corpului Didactic Brasov deruleaza în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul ”Spirit european în educatie”, proiect nr. 2017-1-RO01-KA104-035956,  finantat prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate în domeniul – Educatia adultilor cu un buget în valoare de 24.200 euro.

  Proiectul se va implementa în perioada 01/07/2017-30/09/2018 si are ca grup tinta un numar de 12 formatori care vor participa la cursuri de formare la nivel european, urmarindu-se urmatoarele obiective:

  • Integrarea metodelor si practicilor nonformale care sa asigure motivarea elevilor si cresterea calitatii actului educational in procesul instructiv-educativ
  • Integrarea metodelor de prevenire si combatere a abandonului scolar în practica educationala
  • Cresterea dimensiuii europene a scolilor din mediul rural, prin dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de scriere de proiecte prin programul Erasmus+

  Mobilitatile finantate în cadrul proiectului se vor derula în colaborare cu urmatorii furnizori de formare:

  • Quarter Mediation, MALTA
  • Associazione Euphoria, Roma, ITALIA
  • Cervantes Training, Madrid, SPANIA

  Pentru organizatia noastra, obiectivul prioritar al programelor de formare oferite este ”Intarirea dimensiunii europene a educatiei prin pregatirea scolilor pentru asigurarea calitatii, descentralizare, sanse egale, educatie incluziva si diferentiata, educatie pentru excelenta, inovatie pedagogica”.

  Prin Planul de dezvoltare europeana se urmareste inovarea ofertei Casei Corpului Didactic Brasov, dezvoltarea unui înalt nivel de competente transversale la formatori,  printr-o viziune inovativa, prin perfectionare în programe de formare la nivel european, transmiterea valorilor si modelelor europene întregii comunitati educationale la nivelul judetului Brasov.

  Mobilitatile cuprinse în proiect raspund nevoii institutiei de modernizare a ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Brasov atât în privinta continuturilor, cât si a modului de livrare a instruirii, prin aplicarea competentelor dobândite la cursurile de formare în spatiul european.

  Proiectul raspunde nevoii de dezvoltare a dimensiunii europene si a internationalizarii organizatiei, prin vizibilitatea institutiei la nivel european, prin dezvoltarea viitoare de parteneriate si colaborari.

  Avem in vedere elaborarea unui program de formare care sa includa metodele, tehnicile si instrumentele specifice educatiei nonformale in educatia formala în vederea cresterii atractivitatii si a participarii la orele de curs. În programele de formare adresate cadrelor didactice vor fi incluse noi tehnici si strategii pentru a imbunatati interactiunea cu elevii, in scopul de a preveni si a reduce abandonul scolar timpuriu.

  Dezvoltarea dimensiunii europene si internationale a Casei Corpului Didactic Brasov va genera, in urma diseminarii si exploatarii rezultatelor mobilitatilor KA1, dezvoltarea institutiilor de educatie din judetul Brasov, atât din mediul rural cât si din mediul urban, care beneficiaza de oferta de formare a institutiei.

  Cum la nivel european, în scoli, se aplica deja metode si instrumente moderne, precum si abordarea diferentiata a elevilor, consideram ca programul Erasmus+ este o oportunitate pentru personalul nostru de a moderniza demersul didactic, de a afla noi metode de predare în mod diferentiat, pentru elevi cu dezvoltari cognitive diferite. Este nevoie de realizarea unor lectii dinamice si atractive, multi dintre dascali doresc sa participe la cursuri pentru imbunatatirea actului didactic. Surprinderea dimensiunii europene a educatiei si perfectionarea competentelor profesionale se realizeaza cel mai eficient prin mobilitati de formare în institutii europene.

  Aceste activitati derulate impreuna cu echipa de proiect a institutiei si cu alti beneficiari, vor determina un curent de opinie favorabil formarii europene, constientizarea propriilor nevoi de formare si a domeniilor în care e nevoie de formare profesionala si personala.

  Implicarea în proiecte si parteneriate europene va aduce o noua viziune a organizatiei dând impulsuri noi asupra întregului demers de formare a adultilor. Schimbul de experienta va conduce  la asimilarea de exemple de bune practici cu o influenta pozitiva în dezvoltarea competentelor lingvistice, sociale, de sensibilizare si exprimare culturala. Astfel, se contureaza pentru adulti, un profil ,,de formare european”, pentru a invata pe parcursul întregii vieti. Sunt oferite instrumente ale muncii in echipa, o pregatire adecvata dezvoltarii competentelor de comunicare si colaborare, initiativa si autonomie, a unor competente sociale si transculturale.

  Proiectul ”Spirit european în educatie” raspunde nevoilor organizatiei, si are ca scop, pe parcursul a 15 luni, sa dezvolte competente  de formare pentru formatorii care vor inova oferta Casei Corpului Didactic Brasov, în acord cu cerintele cadrelor didactice din judet, pe patru directii principale: internationalizarea institutiei, inovarea ofertei de formare, formarea cadrelor didactice din mediul rural în vederea parasirii timpurii a scolii, formarea cadrelor didactice din mediul rural în vederea accesarii de fonduri europene

  Consideram ca acest proiect aduce o plusvaloare europeana, atât pentru formatorii organizatiei, cât si pentru beneficiarii programelor de formare din mediul urban si rural. Pentru noi toti, proiectul reprezinta o deschidere catre spatiul european.

   

  Echipa de coordonare a proiectului

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.